Консултирайте се с нас


  Т/Блок – със собствен иновативен продукт

  DOC200313-001 (2)_001

  Ние от Т/Блок винаги сме държали да познаваме и предлагаме най-новите продукти в нашата сфера. Но това не винаги е достатъчно. Затова ние не само предлагаме чужди изобретения, но имаме и собствени идеи, зад които твърдо стоим. Страстта ни към нови технологии, иновации и изобретения, въобще страстта ни за развитие ни подтикна да мислим за наш собствен иновативен продукт, който защитихме като изобретение и получихме Свидетелство за Полезен модел.

  В постоянното търсене на най-подходящия абразив, ние достигнахме до идеята за нов абразивен продукт, който да осигурява равномерно шлайфане/полиране на обработваните повърхности, без вибрации, с бърз монтаж/демонтаж, без да се използват допълнителни инструменти, и с възможност за широк обхват на приложение.

  Това е само началото. Ние имаме богат опит, натрупан в течение на времето при посещения на стотици клиенти за продуктови демонстрации в различни производства и различни приложения, както и при решаването на комплексни технологични задачи за шлайфане и полиране. Познаваме в детайли много видове производствени процеси и респективно проблемите, които евентуално възникват.  Това ни дава възможност да търсим нови решения за нашите клиенти, така че да спомогнем за подобряването на тяхното производство или разрешаването на възникнал проблем.

  Иновациите са мотора на прогреса и Т/Блок винаги се е стремял да бъде част от него.