Електроинструменти

Машини за обработка на камък

Камъка има свои закони. Това изисква специални експерти. Flex познава камъка и има специална връзка с него. Широката гама машини за обработка на камък осигурява всичко – от шлайфмашини/ полирмаашини, машини за рязане, пробивни машини, фрези и др.