Абразиви

Рязане

Дисковете  за рязане са само един от компонентите на цялостната система за рязане, състояща се от абразив, машинен инструмент, работен материал и експлоатационни фактори. Всеки фактор влияе върху всички останали. Изборът на най-ефективният диск е предпоставка за висока икономическа стойност и най-добър резултат. Максимална ефективност може да се постигне само ако дискът за рязане идеално подхожда на вашата машина и приложение.