Абразиви

Ремонт на точкови дефекти

Много често само малка точка, независимо от естеството на дефекта, дори почти невидима за неспециалисти е сериозен проблем за качеството на обработваната повърхност. Ремонтът на този минимален дефект е истинско предизвикателство. Той обикновено става видим след приключване на финишната обработка и за да се поправи обикновено се повтарят почти всички стъпки от шлайфащия процес. Освен това дори и най-сръчният оператор не може да поправи точковия дефект без да засегне зоната в съседство. Накратко целта при ремонта на точкови дефекти е минимизиране на засегнатите при поправките участъци около дефекта, с цел намаляване зоната и  операциите по последващото изравняване и възстановяване на първоначалното състояние на  повърхността, както и възможност за бърза смяна на консуматива.

Материал