Абразиви

Отстраняване на наслоявания (боя, ръжда, окалина)

Напластяванията върху обработвания материал могат да бъдат ръжда, боя, корозия, мръсотия и други замърсители на повърхността. Отстраняването на напластявания в повечето случаи е подготовка на детайла за последваща обработка като например заваряване или подготовка за боядисване. В зависимост от дебелината на формираното напластяване могат да се използват триизмерни абразиви или конвенционални абразиви с груба едрина. Триизмерните абразиви бързо отнемат наслояванията, без да нараняват основния материал, запълват се минимално, устойчиви на вода и  химикали. Но когато става въпрос за добели и упорити наслоявания решението е шкурка с груб керамичен абразив.

Материал