Абразиви

Блендиране, изравняване, унифициране

Блендирането и изравняването са едни от ключовите стъпки в производството на метални изделия и металообработката. Това е следващата стъпката след отнемането на излишния материал от повърхността на обработвания детайл. На този етап трябва да се отстранят и загладят драскотините, които неизбежно са резултат от премахването на заваръчните шевове и излишния материал така че да се получи унифицирана повърхност. Блендирането и изравняването са изключително важни за подготовката на детайла за боядисване или прахово боядисване или довършителни операции, ако е приложимо.

Материал