Консултирайте се с нас


  Проект № BG-RRP-3.008-0246-C01 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“

  „Т/БЛОК“ ЕООД е краен получател по проект № BG-RRP-3.008-0246-C01 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, който се изпълнява по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“. Процедурата е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общата стойност на проекта е 158 211.98 лв., от които безвъзмездно финансиране – 79 105.98 лв. европейско финансиране чрез инструмента NextGenerationEU. Проектът е с обща продължителност 18 месеца, датата на стартиране на проекта е: 28.06.2024 г. В подкрепа на основната икономическа дейност под КИД 23.91 „Производство на абразивни изделия“, по проекта ще бъдат придобити: Машина за рязане по дължина (1 брой), Машина за рязане на ленти (1 брой) и Пневматична преса за ленти (1 брой) – ще бъдат изпълнени три дейности за въвеждане на кръгови модели.

  Предложението за изпълнение на инвестиция води до постигане целта на процедурата чрез въвеждане на следните три кръгови модели за използване на ресурсите в производството и потреблението на продукти от основната дейност на „Т/БЛОК“ ЕООД:

  1. Намаляване на образуваните отпадъци чрез внедряване на технологии за:

  – намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт;

  1. Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

  – заместване на пластмасови продукти за еднократна употреба с алтернативни продукти – биоразградими;

  1. Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

  – производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната им ефективност преди внедряването на технологията).

  Понижените разходи, вследствие значително намалени фира и брак, въвеждането на нова разновидност абразивен диск – двустранен диск за шлайфане за директен монтаж и реализирането му при оптимизирани експлоатационни качества ще повишат конкурентоспособността на предприятието.

  Инвестицията по мярката е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятието.

  “Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз –

  NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от

  „Т/БЛОК“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че

  тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ към МИР.“

  Клиенти на T/Blok посетиха семинар на VSM в Германия

  Ексклузивно за клиенти на Т/Блок, водещият производител на шкурка – VSM, беше домакин на специализиран семинар на тема „Технология на шлайфането“ в своя Център за компетентност в Хановер, Германия.

  Клиентите на Т/Блок имаха възможност да се запознаят и видят на живо производството на шкурка в завода на VSM в Хановер, както и да тестват нови продукти и технологии. По време на специализирания семинар на VSM – „Технология на шлайфането“, всички участници имаха възможност да придобият задълбочен поглед върху света на абразивите и шлайфащите операции, както и ориентация за процеса и компетентност за решаване на различни казуси на теория и практика.

  VSM задава стандарти в производството на качествени абразиви повече от 155 години. Техните абразиви придават на всяка повърхност перфектен завършек, а всяка една технология е резултат от задълбочен анализ и проучвания с цел създаване на дългосрочни и ефективни решения.

  Значението на детайлите в бизнеса: шлайфане и полиране

  До сега фокусът на бизнеса беше върху растежа. Дните ни се сливаха, препускайки в преследване на множество цели и почти невъзможност за напълно справяне с купищата дневни задачи.  Имахме твърде много работа, която ни пречеше да отделим време и да структурираме ефективно процесите, екипите, задълженията, отговорностите; да проследим резултатите на всеки един участник, тъй като общите резултати бяха повече от задоволителни. Рентабилността и ефективността, често споменавани проформа, бяха последните неща в общата оценка на бизнеса.

  Операциите шлайфане и полиране са най-малкото колело в една сложна система от производствени връзки и операции. Виждали ли сте сложен механизъм да спира, заради дефект на нищожно малко зъбно колело? Често за съжаление се случва.

  Лошо качество, рекламации, върната продукция, неустойки, загуба на клиенти. Звучи ли ви познато? Сега е моментът да се вгледаме в реалността. Една малка стъпка, може да направи значителна разлика за нашия бизнес. Може би ще кажете – ние винаги избираме най-изгодния продукт, правили сме тестове, пробвали сме различни варианти. Погледнахте ли обаче процеса в неговата цялост или размествахте и заменяхте парче по парче? Нищо на този свят не съществува самостоятелно. Всичко е взаимно свързано.

  Модерното съвременно производство е до голяма степан автоматизирано. Повечето от операциите в процесите шлайфане и полиране, обаче все още са ръчни. Особено, когато става въпрос за обработка на вече формовани, полу-готови изделия.

  Започнете с оптимизация на шлайфането във вашия бизнес. Започнете от малкото и ще видите значителна разлика в цялата картина.

  Можете ли да отговорите на следните въпроси?

  • Наясно ли сме колко ни струват труда и консумативите за шлайфане?
  • Правилна ли е последователността на операциите в производствения процес? Можем ли да преподредим операциите, за да избегнем или намалим определени обработки?
  • Можем ли да намалим броя на операторите, включени в производството на определено изделие, като оптимизираме работата им?
  • Как да оптимизираме работата на оператора? Къде се губи най-много време?
  • Можем ли да използваме приспособления или частична автоматизация, за да подобрим работата като време, качество и ефективност?
  • Правилните консумативи ли използваме? Колко ни струват?
  • Сигурни ли сме, че не плащаме прескъпо за марка, а имаме нужда просто от правилно избран консуматив?
  • Как да направим оценка/сравнение?
  • Имаме ли с кого да обсъдим проблема? Има ли на кого да разчитаме за съвет?
  • Познаваме ли световните практики? Имаме ли достатъчно информация за всички възможности?
  • Как да вземем правилното решение?

  Изборът ни днес и в бъдеще ще бъде базиран на съдържанието и ефективността. Успешните бизнес модели все повече залагат на сътрудничеството. Вашите партньори достатъчно адаптивни и гъвкави ли са? Можете ли да разчитате на тях?

  Сега всички ние имаме уникална възможност да поемем нещата в свои ръце. Имаме възможност за организиране на устойчиви, икономически изгодни процеси. Имаме възможност за изработване на ефективни работни процедури. Имаме възможност да изградим печеливш бизнес сега.

  След всяка промяна има печеливши и губещи. На база иновативност, адаптивност и действие можете да застанете на печелившата страна, дори и с ограничени ресурси. Единствено трябва да действате. Решително и категорично.

  Вече над 20 години консултираме, произвеждаме и доставяме абразивни решения от водещи марки и производители. Работим по най-високи стандарти в индустрията, доставяйки винаги най-доброто, прогресивно и уникално оборудване, както и споделяйки най-добрите известни ни практики и ноу-хау, трупани през годините.

  Ние сме желан партньор за България на всички водещи световни марки в абразивния бранш, както и на най-големите потребители на абразиви в българската индустрия.

  T/Blok е компания с утвърдени позиции, стабилна и доказана експертиза и познания, които трансферираме към нашите клиенти, чрез най-подходящите за тях продукти за шлайфане, полиране и множество други процеси за повърхностна обработка на материалите.

  Започнете от една малка крачка. Оптимизирайте процесите си шлайфане и полиране.

  Ние сме насреща. Знаем как. Можете да разчитате на нас.

  Да го направим заедно.

  Свържете се с нас за специализирана индивидуална консултация на имейл info@tblok.com или телефон 028506006.

  Закупуване на машини с Европейско финансиране

  До 16,30 часа на 21 септември 2022 година микро, малки и средни компании имат възможност да кандидатстват за финансиране на закупуване на машини в рамките на процедура „Технологична модернизация“, част от националния План за възстановяване и устойчивост.

  Целта на тази процедура е да насърчи придобиването на машини, съоръжения и внедряването софтуерни технологи, които да подобрят и оптимизират производствените процеси.

  За финансиране по прецедурата „Технологична модернизация“  могат да кандидатстват микро, малки и средни компании, които са регистрирани преди 31.12.2019 г. и развиват дейността си в някой от приоритетните на национално и регионално ниво сектори, като например:

  • Производство на лекарства; химични продукти; машини и съоръжения; автомобили и ремаркета; други превозни средства и др.
  • Производство на компютърна и телекомуникационна техника; информационни услуги; дейности в областта на информационните технологии; далекосъобщения и др.
  • Рециклиране; събиране и обезвреждане на отпадъци и др.
  • Производство на филми и телевизионни предавания; радио и телевизионна дейност; научноизследователска дейност и др.
  • Производство на храни и напитки; текстил и облекло; дървен материал и изделия от него; продукти от каучук и пластмаса; метали; метални изделия и ред други.

  За предприятията в металообработващия сектор, които искат да подобрят производствените процеси чрез придобиването на нови машини, екипът на Т/Блок може да предложи богата  гама стационарни машини за шлайфане и полиране, покриващи широк спектър от операции.

  Научете повече за най-актуалните предложения:

  DM1100 ZC SLine

  DM1100 ZC SLine  е модел, предначначен за отсраняване на заусенъци и заобляне на ъгли на детайли от листов материал, след лазерно рязане, гилотинно рязане или щанцоване и линейно шлайфане.

  Две напречни ленти, работещи в противоположна посока отстраняват малките заусенъци и заоблят ъгли. За по-големите заусенъци се включва агрегата с абразивна лента. Заусенъци се отстраняват напълно, както от вътрешните, така и от външните части на детайли.

  Агрегатът с абразивна лента може да се използва и самостоятелно, за разнородни шлайфащи операции.

  DM1100 ZC Sline е разработена идеята за гъвкавост и лекота на използване. Стандартната конфигурация предвижда променлива скорости на конвейерната лента, абразивната лента и напречните ленти.

  Вижте техническите характеристики и още информация в брошурата на DM1100 ZC SLine.

   

  LOEWER SwingGrinder

  Преди LOEWER да изобрети SwingGrinder през 2009 г., имаше два основни метода за премахване на заусенъци след рязане на ламарина ръчно с електроинструменти или с помощта на скъпи машини с конвейерни ленти.

  SwingGrinder предлага трети подход. Двустранен шлифоващ модул с възможност за завъртане на 180°, монтиран на подвижнно рамо. Шлайфащият модул контролира ръчно, което позволява произволна промяна на движението и натиска по време на работа. Работният инструмент има оптималния диаметър от 150mm, гарантиращ  скорост на работа при по-малко вибрации, лекота на движението, голяма работна зона с почти плътно достигане до ъглите на работната маса.

  Вътрешните и външните контури на детайла се обработват ефективно от всички ъгли и посоки. Шлайфащият модул  може да се завърта на 180° – позволявайки бързо преминаване от работа с диск за отстраняване на заусеници към диск за заобляне на ръбове, например. Работната маса е оборудване с подложка със силна фрикция, позволяваща лесна обработка на малки по размер детайли.

  Вижте техническите характеристики и още информация в брошурата на SwingGrinder.

  За да могат да кандидатстват по процедура „Технологична модернизация“, компаниите трябва да са реализирали приходи от продажби сумарно през трите години и специално за 2021 г. както следва:

  Категория  предприятие

  Нетни приходи от продажби сумарно за 2019, 2020 и 2021 г.

  Нетни приходи от продажби за 2021 г.

  Микро предприятие

  ≥ 210 000 лева ≥ 52 000 лева

  Малко предприятие

  ≥ 750 000 лева

  ≥ 187 000 лева

  Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

  ≥ 750 000 лева

  Предприятията ще могат да разчитат на до 50% безвъзмездно финансиране. Минималната сума, за която могат да кандидатстват е 35 000 лв., а максималната варира според големината на компанията и средногодишните ѝ приходи от продажби за последните 3 години:

  микро предприятия – макс. 180 000 лв. (но без да превишават 100% от реализираните средногодишни нетните приходи от продажби за периода 2019-2021 г.)

  малки предприятия – макс. 350 000 лв. (но без да превишават 60% от реализираните средногодишни нетните приходи от продажби за периода 2019-2021 г.)

  средни предприятия – макс. 700 000 лв. (но без да превишават 25% от реализираните средногодишни нетните приходи от продажби за периода 2019-2021 г.)

  За други машини и повече информация, свържете се с екипа на Т/Блок на имейл info@tblok.com или телефон 028506006 за индивидуална консултация.

  Т/БЛОК ЕООД е бенефициент по проект „Подкрепа за малки предприятия“

  evropeiski-sauz
  inovazii i konkurentnosposobnost

  „Т/БЛОК“ ЕООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.089-0327-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

   

  Общата стойност на проекта е 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране. Проектът е с обща продължителност 3 месеца – датата на стартиране на проекта е: 11.08.2021 г.

   

  Проектът е насочен към подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Основната цел е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

   

  Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване за подобряване на енергийната ефективност в Т/Блок ЕООД

  evropeiski-sauz
  inovazii i konkurentnosposobnost

  Документация за провеждане на тръжна процедура по реда на ЗУСЕСИФ за определяне на изпълнител с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване за подобряване на енергийната ефективност в Т/Блок ЕООД, по следните обособени позиции:

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Машина за прецизно рязане на гъвкави абразиви – 1 брой;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Машина за формоване – 1 брой;

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Вентилационна система за оползотворяване на отпадната топлина – 1 брой

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението – 1 брой, състояща се от:

       – Концентратор за автоматизирана система за енергиен мониторинг – 1 брой

       – Софтуерна програма за автоматизирана система за енергиен мониторинг – 1 брой

       – Електрически мрежови анализатори – 3 броя

       – Токови трансформатори за монтаж на DIN шина – 9 броя“

  Тръжната документация:

        Приложение 3.2 – публична покана
        Приложение 3.3 – изисквания към офертите
        Приложение 3.4 – оферта
        Приложение 3.7 – декларация на кандидата
        Проектодоговор

  Т/Блок е бенефициент по проект за „Подобряване на енергийната ефективност в Т/Блок ЕООД“

  evropeiski-sauz
  inovazii i konkurentnosposobnost

  Т/Блок ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0211-С01 „Подобряване на енергийната ефективност в Т/Блок ЕООД” по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  Проектът цели намаляване на енергийното потребление и увеличаване на производителността при производството на абразивни четки, както и подобряване като цяло енергийната ефективност в предприятието. Реализирането дейностите по проекта ще доведе до икономии на

  енергопотреблението и при другите производствени разходи. От друга страна, намаленото време за производство, вследствие на изпълнението на проекта, ще позволи разширяване на производствения капацитет.

   

  Обща стойност на проекта: 532 595,00 лева, от които 319 383,33 лева европейско и 56 361,77 лева национално съфинансиране.

  Т/Блок – със собствена търговска марка карбофлексови дискове за рязане и шлайфане – Saturnus

  Т/Блок е горд да представи на българския пазар собствена търговска марка карбофлексови дискове за рязане и шлайфане Saturnus.

  „Опита, знанията и най-вече завоюваните позиции в сегмента металообработване ни вдъхновиха и ни дадоха тласък да започнем да работим по изграждането на собствена търговска марка карбофлексови дискове“, заяви Минко Мермерски, управител и собственик на Т/Блок.

  „Приехме предизвикателството да открием точната формула комбинираща абразив и свързващи вещества.  Нашето желание и амбиция са  да отговорим на нуждите на голяма част от потребителите на карбофлексови дискове, предлагайки им продукт, който да им даде възможност да вдигнат нивото си на работа  и качеството на произвежданите от тях изделия.   Като резултат, произведените  по най-нови технологии,  дисковете SATURNUS не само отговориха на очакванията, но ги надминаха“,  допълни той.

  Карбофлексовите дискове Saturnus са продукт съчетаващ качество,производителност и ниски оперативни разходи. Те  са произведени по последни технологии в областта и притежават няколко основни характеристики: издръжливост, прецизност, перфектна балансираност с ненадмината икономическа ефективност.

  Резултати от направени сравнителни тестове с водещи брандове в тази сфера показват, че дисковете Saturnus надхвърлят многократно техните конкуренти по производителност и икономическа ефективност (за повече информация, моля вижте тук).

  Ако искате да станете част от нашата дистрибуторска мрежа и да се възползвате от преференциалните цени на дисковете с марка Saturnus, моля свържете се с нас тел. 02 / 850 60 06 или пишете на info@tblok.com .

  FLEX – една легенда вече достъпна за всеки благодарение на Т/Блок – Официален представител за България

  Flex е името на една от най-утвърдените марки в света на професионалните инструменти. Всеки е чувал за Flex. Много хора използват Flex, но малцина знаят, че немската фирма Flex Eletrowekzeuge GmbH е изобретила ъглошлайфа през далечната 1922 г. До скоро машините с марка Flex бяха недостъпни за голяма част от професионалните потребители в България, поради високите си цени за местния пазар.

  Ние от Т/Блок много обичаме марката Flex, но още повече ценим нашите клиенти. Затова успяхме да договорим специални цени за българския пазар на продуктите FLEX.  Като официален вносител и представител за България на продуктите с марка Flex, ние вече можем да предложим по-широка гама продукти на изключително конкурентни цени, достъпни директно от Т/Блок и  нашите дистрибутори.

  Т/Блок ЕООД е българска частна компания, която е сред най-големите и надеждни доставчици на професионални абразиви, ръчни, електрически и пневматични инструменти на българския пазар. Т/Блок бързо заема водещи позиции, благодарение на гъвкавата си ценова политика, индивидуален подход и богатото разнообразие  от продукти на конкурентни цени.

  Специалистите, които работят в екипа ни, са запознати с тънкостите на всяко приложение свързано с шлайфане и полиране и разполагаме с нужните инструменти за всяка операция.

  Ако искате да станете част от нашата дистрибуторска мрежа и да се възползвате от преференциалните цени на продуктите с марка Flex, моля свържете се с нас тел. 02 / 850 60 06 или пишете на info@tblok.com .

  „Т/Блок“ ЕООД стартира процедура по избор на доставчик на оборудване

  eu-project-header

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд
  за регионално развитие
  Инвестираме във вашето бъдеще
  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  „Развитие на конкурентоспособността
  на българската икономика” 2007-2013
  www.opcompetitiveness.bg

  Документация по процедура „Избор с публична покана“ по ПМС № 69 за определяне на изпълнител с предмет “Доставка и монтаж на специализирано технологично оборудване за внедряване на иновативен продукт в дейността на Т/БЛОК ЕООД – абразивен пръстен за шлайфане и полиране на изделия от метал, дърво, пластмаса, камък, стъкло”

   

  pdfIcon Приложение 3.1_Публична покана

  pdfIcon Приложени 3.2_Оферта

  pdfIcon Приложение 3.3_изисквания към офертите

  pdfIcon Приложение 3.6_Декларация по чл.22 ал.2 т.1

  pdfIcon Приложение 3.13_Методика за оценка

  pdfIcon Проектодоговор_ Образец

  pdfIcon Решение

  pdfIcon Техническа спецификация