Консултирайте се с нас


  Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Laboriosam eum dicta quae sed voluptate, nobis commodi! Ex molestias expedita iusto fugiat natus corrupti suscipit, ipsam earum pariatur vel minima autem.

  „Т/Блок“ ЕООД стартира процедура по избор на доставчик на оборудване

  eu-project-header

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
  Европейски фонд
  за регионално развитие
  Инвестираме във вашето бъдеще
  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  „Развитие на конкурентоспособността
  на българската икономика” 2007-2013
  www.opcompetitiveness.bg

  Документация по процедура „Избор с публична покана“ по ПМС № 69 за определяне на изпълнител с предмет “Доставка и монтаж на специализирано технологично оборудване за внедряване на иновативен продукт в дейността на Т/БЛОК ЕООД – абразивен пръстен за шлайфане и полиране на изделия от метал, дърво, пластмаса, камък, стъкло”

   

  pdfIcon Приложение 3.1_Публична покана

  pdfIcon Приложени 3.2_Оферта

  pdfIcon Приложение 3.3_изисквания към офертите

  pdfIcon Приложение 3.6_Декларация по чл.22 ал.2 т.1

  pdfIcon Приложение 3.13_Методика за оценка

  pdfIcon Проектодоговор_ Образец

  pdfIcon Решение

  pdfIcon Техническа спецификация